എസ്.എം.വൈ.എം പൂഞ്ഞാർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനവർഷ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു.

എസ്.എം. വൈ.എം പൂഞ്ഞാർ യൂണിറ്റ് 2020 - 2021 പ്രവർത്തനവർഷ ഉദ്ഘാടനം പൂഞ്ഞാർ പള്ളി കോൺഫ്രൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു. പൂഞ്ഞാർ ഫൊറോനാ പള്ളി വികാരി .ഫാ മാത്യു കടൂക്കുന്നേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമ്മേളനത്തിൽ പൂഞ്ഞാർ യൂണിറ്റ് ഡയറക്ടർ ഫാ.ജോൺ കൂറ്റാരപ്പള്ളിൽ അധ്യക്ഷത...Read More