നൈജീരിയൻ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് പ്രണാമമർപ്പിച്ച് എസ്.എം.വൈ.എം

പാലാ: എസ് എം വൈ എം ളാലം ഓൾഡ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൈജീരിയയിൽ മത പീഡനത്തിനിരയായി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. എസ് എം വൈ എം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത കൂട്ടായ്മയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ഫാദർ...Read More