മുണ്ടക്കയത്ത് കെ എം മാണി സ്മൃതി സംഗമവും പുഷ്പ്പാർച്ചനയും നടത്തി.

മുണ്ടക്കയം : അന്തരിച്ച കേരള കോൺ.(എം) ചെയർമാനും ദീർഘകാലം ജനപ്രതിനിധിയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ.എം.മാണി സാറിന്റെ 88-ാം ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു കെ എം മാണി ഫൌണ്ടേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ 1000 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന, "ഹൃദയത്തിൽ മാണി സാർ"എന്ന പേരിൽ കെ എം മാണി...Read More

ഹൃദയത്തിൽ മാണി സാർ..; സ്മരണാഞ്ജലി നാളെ പാലായിൽ

പാലാ: ആറ് പതിറ്റാണ്ട് പാലാക്കാരെ കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെ സ്നേ ഹിക്കുകയും അളവില്ലാതെ കരുണയും കരുതലും നൽകുകയും ചെയ്ത കെ എം മാണിയുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുവാൻ പാലാക്കാർ ഒത്തുചേരുന്നത്.വെളിച്ചമില്ലാതിരുന്ന വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി ദീപമായും കുടി വെള്ളം ഇല്ലാതിരുന്ന വീടുകളിൽ ശുദ്ധജല മായും ഗതാഗത...Read More