കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകള്‍ – 14-04-2021

കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകള്‍ ====================== കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 13, 17 ഏറ്റുമാനൂർ - 19 പാലാ-7, 8, വൈക്കം - 17 കല്ലറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 3,8 കടുത്തുരുത്തി - 12, കൂരോപ്പട - 12, വെള്ളൂർ - 14,...Read More