കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകള്‍

കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകള്‍

കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി -25, 5, ഏറ്റുമാനൂർ – 12, 14, 15, 21, ആർപ്പൂക്കര – 13, അകലക്കുന്നം – 5, വിജയപുരം – 2, ടി.വി പുരം – 5, അയ്മനം -7, 9, നീണ്ടൂർ – 1, അയർക്കുന്നം – 8, കൂരോപ്പട – 11, കുറിച്ചി – 12, തൃക്കൊടിത്താനം – 20, കടപ്ലാമറ്റം – 2
എന്നീ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകള്‍ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം. അഞ്ജന ഉത്തരവായി.

പുതുപ്പള്ളി – 8, 11, 17 തലയാഴം – 9, തിടനാട് – 6, ഉഴവൂർ – 2, പാമ്പാടി – 9, 11, 18,
എന്നീ വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോൺ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 61 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലായി 176 മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========
1. ഏറ്റുമാനൂർ -8, 12, 14

2. ചങ്ങനാശേരി – 15, 10, 30, 11, 27, 23

3. കോട്ടയം – 47, 16,49, 3,6, 34,35,42, 1,4,50,36,41,28, 25, 5

4. പാലാ- 21, 13, 16

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ
==============

5.പനച്ചിക്കാട്- 23, 18,7, 4

6. പാമ്പാടി – 13, 14,5, 16, 6,4, 1,7, 12

7. തലപ്പലം – 5, 8

8. മുണ്ടക്കയം – 6, 16, 1,13, 9, 2, 15

9. പുതുപ്പളളി – 7

10.മണർകാട് – 6, 7, 15,5, 16

11. പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര – 8, 12

12. മീനടം – 5, 7, 6

13. മറവന്തുരുത്ത് – 9

14. തിടനാട് – 3, 10

15. കങ്ങഴ – 8

16. കൂരോപ്പട – 15, 16, 2,17, 11

17. അയർക്കുന്നം -13, 15, 10,8

18. പള്ളിക്കത്തോട് – 7

19. കടനാട് – 11,8,9

20. ഉദയനാപുരം- 5, 14

21. ആർപ്പൂക്കര – 9, 3,8, 15, 7,13

22. മാടപ്പള്ളി – 11, 19

23. പാറത്തോട് – 15, 3, 11, 17

24. മാഞ്ഞൂർ-15, 11, 18,4, 13, 3, 14

25. കല്ലറ-7, 2,4

26. മൂന്നിലവ് – 13, 12

27. മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി – 7, 8, 13

28. കുമരകം – 3,5

29. ഉഴവൂർ -8,3

30. മേലുകാവ് – 8, 9, 10, 11

31. തൃക്കൊടിത്താനം -9, 17

32. ഭരണങ്ങാനം -9,5

33. തിരുവാർപ്പ് – 13

34. വാഴൂർ-8, 3

35. രാമപുരം – 8, 10

36. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – 1, 12, 21

37. ചിറക്കടവ്-20

38. അതിരമ്പുഴ – 6, 11, 17

39. എലിക്കുളം – 3,5,6

40. നെടുംകുന്നം -1,14

41. ചെമ്പ് -15

42. കുറിച്ചി – 4, 5, 13, 12

43. കടുത്തുരുത്തി – 9,7

44. മണിമല – 6

45. പായിപ്പാട് – 7

46. മുത്തോലി – 4, 1,9

47. തലയാഴം – 10, 1

48. കടപ്ലാമറ്റം – 6, 7, 8, 2

49. ഞീഴൂർ- 11

50. തലയോലപ്പറമ്പ്- 4, 13, 14

51. വെച്ചൂർ – 3

52. നീണ്ടൂർ – 5, 1

53. കാണക്കാരി – 13

54. വെള്ളൂർ – 1

55. എരുമേലി- 22

56. അകലക്കുന്നം -15,5

57. കറുകച്ചാൽ – 3,7

58. വിജയപുരം – 2

59. ടി.വി പുരം – 5

60. അയ്മനം -7, 9

61. തൃക്കൊടിത്താനം – 20