കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകള്‍ – 14-04-2021

കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകള്‍
======================
കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 13, 17 ഏറ്റുമാനൂർ – 19
പാലാ-7, 8, വൈക്കം – 17 കല്ലറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 3,8 കടുത്തുരുത്തി – 12, കൂരോപ്പട – 12, വെള്ളൂർ – 14, 15, പാറത്തോട് – 18, കറുകച്ചാൽ – 8, പാമ്പാടി – 20, മറവന്തുരുത്ത് – 8, 15, ആർപ്പൂക്കര – 5, 10, തലയോലപ്പറമ്പ്- 10, രാമപുരം – 12,17, ഉഴവൂർ – 12, മാടപ്പള്ളി – 17, വാഴപ്പള്ളി – 16
എന്നീ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകള്‍ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം. അഞ്ജന ഉത്തരവായി.
പാലാ- 16, ചങ്ങനാശേരി – 30, മീനടം – 6, 7, മുണ്ടക്കയം – 9
എന്നീ വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോൺ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
നിലവില്‍ 63 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലായി 196 മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്
പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)
മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========
1. ഏറ്റുമാനൂർ -8, 12, 14, 19
2. ചങ്ങനാശേരി – 15, 10, 11, 27, 23
3. കോട്ടയം – 47, 16,49, 3,6, 34,35,42, 1,4,50,36,41,28, 25, 5, 13, 17
4. പാലാ- 21, 13,7,8
5. വൈക്കം-17
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ
==============
6.പനച്ചിക്കാട്- 23, 18,7, 4
7. പാമ്പാടി – 13, 14,5, 16, 6,4, 1,7, 12, 20
8. തലപ്പലം – 5, 8
9. മുണ്ടക്കയം – 6, 16, 1,13,2, 15
10. പുതുപ്പളളി – 7
11.മണർകാട് – 6, 7, 15,5, 16
12. പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര – 8, 12
13. മീനടം – 5
14. മറവന്തുരുത്ത് – 9,8, 15
15. തിടനാട് – 3, 10
16. കങ്ങഴ – 8
17. കൂരോപ്പട – 15, 16, 2,17, 11, 12
18. അയർക്കുന്നം -13, 15, 10,8
19. പള്ളിക്കത്തോട് – 7
20. കടനാട് – 11,8,9
21. ഉദയനാപുരം- 5, 14
22. ആർപ്പൂക്കര – 9, 3,8, 15, 7,13, 5, 10
23. മാടപ്പള്ളി – 11, 19, 17
24. പാറത്തോട് – 15, 3, 11, 17, 18
25. മാഞ്ഞൂർ-15, 11, 18,4, 13, 3, 14
26. കല്ലറ-7, 2,4, 3,8
27. മൂന്നിലവ് – 13, 12
28. മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി – 7, 8, 13
29. കുമരകം – 3,5
30. ഉഴവൂർ -8,3,12
31. മേലുകാവ് – 8, 9, 10, 11
32. തൃക്കൊടിത്താനം -9, 17
33. ഭരണങ്ങാനം -9,5
34. തിരുവാർപ്പ് – 13
35. വാഴൂർ-8, 3
36. രാമപുരം – 8, 10, 12,17
37. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – 1, 12, 21
38. ചിറക്കടവ്-20
39. അതിരമ്പുഴ – 6, 11, 17
40. എലിക്കുളം – 3,5,6
41. നെടുംകുന്നം -1,14
42. ചെമ്പ് -15
43. കുറിച്ചി – 4, 5, 13, 12
44. കടുത്തുരുത്തി – 9,7, 12
45. മണിമല – 6
46. പായിപ്പാട് – 7
47. മുത്തോലി – 4, 1,9
48. തലയാഴം – 10, 1
49. കടപ്ലാമറ്റം – 6, 7, 8, 2
50. ഞീഴൂർ- 11
51. തലയോലപ്പറമ്പ്- 4, 13, 14, 10
52. വെച്ചൂർ – 3
53. നീണ്ടൂർ – 5, 1
54. കാണക്കാരി – 13
55. വെള്ളൂർ – 1,14, 15
56. എരുമേലി- 22
57. അകലക്കുന്നം -15,5
58. കറുകച്ചാൽ – 3,7,8
59. വിജയപുരം – 2
60. ടി.വി പുരം – 5
61. അയ്മനം -7, 9
62. തൃക്കൊടിത്താനം – 20
63. വാഴപ്പള്ളി-16