കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 167 മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകൾ

കോട്ടയം -28, കല്ലറ – 2,4, കടുത്തുരുത്തി – 7, എലിക്കുളം – 6
കടപ്ലാമറ്റം – 6, 7, 8 ഭരണങ്ങാനം – 5, മുത്തോലി – 1,9, മൂന്നിലവ് – 12, ഞീഴൂർ-11, തലയാഴം – 1, തലയോലപ്പറമ്പ്- 4, 13, 14, ഉദയനാപുരം-14, വെച്ചൂർ – 3, ഉഴവൂർ – 3, മേലുകാവ് – 11, നീണ്ടൂർ – 5, മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി – 13, കാണക്കാരി – 13, വെള്ളൂർ – 1, എരുമേലി- 22, ആർപ്പൂക്കര – 7, അകലക്കുന്നം -15, കറുകച്ചാൽ – 3,7 മീനടം – 6, മാഞ്ഞൂർ- 3, 14, വാഴൂർ – 3 എന്നീ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകള്‍ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം. അഞ്ജന ഉത്തരവായി.
കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 51, മേലുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 6, അയ്മനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 8, 2 എന്നീ വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോൺ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
നിലവില്‍ 57 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലായി 167 മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്.
പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)
മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========
1. ഏറ്റുമാനൂർ -8
2. ചങ്ങനാശേരി – 15, 10, 30, 11, 27, 23
3. കോട്ടയം – 47, 16,49, 3,6, 34,35,42, 1,4,50,36,41,28
4. പാലാ- 21, 13, 16
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ
==============
5.പനച്ചിക്കാട്- 23, 18,7, 4
6. പാമ്പാടി – 13, 14, 11,5,9, 16, 18,6,4, 1,7, 12
7. തലപ്പലം – 5, 8
8. മുണ്ടക്കയം – 6, 16, 1,13, 9, 2, 25
9. പുതുപ്പളളി – 7, 17, 8, 11
10.മണർകാട് – 6, 7, 15,5, 16
11. പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര – 8, 12
12. മീനടം – 5, 7, 6
13. മറവന്തുരുത്ത് – 9
14. തിടനാട് – 6, 3, 10
15. കങ്ങഴ – 8
16. കൂരോപ്പട – 15, 16, 2,17
17. അയർക്കുന്നം -13, 15, 10
18. പള്ളിക്കത്തോട് – 7
19. കടനാട് – 11,8,9
20. ഉദയനാപുരം- 5, 14
21. ആർപ്പൂക്കര – 9, 3,8, 15, 7
22. മാടപ്പള്ളി – 11, 19
23. പാറത്തോട് – 15, 3, 11, 17
24. മാഞ്ഞൂർ-15, 11, 18,4, 13, 3, 14
25. കല്ലറ-7, 2,4
26. മൂന്നിലവ് – 13, 12
27. മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി – 7, 8, 13
28. കുമരകം – 3,5
29. ഉഴവൂർ -8, 2, 3
30. മേലുകാവ് – 8, 9, 10, 11
31. തൃക്കൊടിത്താനം -9, 17
32. ഭരണങ്ങാനം -9,5
33. തിരുവാർപ്പ് – 13
34. വാഴൂർ-8, 3
35. രാമപുരം – 8, 10
36. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – 1, 12, 21
37. ചിറക്കടവ്-20
38. അതിരമ്പുഴ – 6, 11, 17
39. എലിക്കുളം – 3,5,6
40. നെടുംകുന്നം -1,14
41. ചെമ്പ് -15
42. കുറിച്ചി – 4, 5, 13
43. കടുത്തുരുത്തി – 9,7
44. മണിമല – 6
45. പായിപ്പാട് – 7
46. മുത്തോലി – 4, 1,9
47. തലയാഴം – 9, 10, 1
48. കടപ്ലാമറ്റം – 6, 7, 8
49. ഞീഴൂർ- 11
50. തലയോലപ്പറമ്പ്- 4, 13, 14
51. വെച്ചൂർ – 3
52. നീണ്ടൂർ – 5
53. കാണക്കാരി – 13
54. വെള്ളൂർ – 1
55. എരുമേലി- 22
56. അകലക്കുന്നം -15
57. കറുകച്ചാൽ – 3,7