നൈജീരിയൻ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് പ്രണാമമർപ്പിച്ച് എസ്.എം.വൈ.എം

പാലാ: എസ് എം വൈ എം ളാലം ഓൾഡ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൈജീരിയയിൽ മത പീഡനത്തിനിരയായി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. എസ് എം വൈ എം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത കൂട്ടായ്മയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോസ് കുഴിഞ്ഞാലിൽ ഒപ്പീസ് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് അംഗങ്ങൾ ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ചു.