ആതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം.എം.മണി

തിരുവനന്തപുരം: ആതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമസഭയില്‍. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭനടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം.എം.മണി അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എ വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെന്നും വനഭൂമി വനേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെന്നും മന്ത്രി രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു.